2 firmaer

Sundhedsforsikring

...

  Sundhedsforsikring

  Der er flere forsikringsselskaber, der tilbyder sundhedsforsikringer. Men hvilken skal du vælge? De tilbyder alle forskellige fordele, og den ene lyder endnu mere overbevisende end den anden. Det med småt er ofte for fint, og præmierne er også meget forskellige. 

  Den verden, vi lever i, er fuld af usikkerheder og risici. Enkeltpersoner, familier, virksomheder, ejendomme og aktiver er udsat for forskellige typer og niveauer af risici. Disse omfatter risiko for tab af liv, helbred, aktiver, ejendom osv. Selvom det ikke altid er muligt at forhindre uønskede hændelser i at opstå, har finansverdenen udviklet produkter, der beskytter enkeltpersoner og virksomheder mod sådanne tab ved at kompensere dem med økonomiske ressourcer. Forsikring er et finansielt produkt, der reducerer eller eliminerer omkostningerne ved tab eller virkningen af ​​tab forårsaget af forskellige typer risici.

  Bortset fra at beskytte enkeltpersoner og virksomheder mod mange slags potentielle risici, bidrager forsikringssektoren væsentligt til den generelle økonomiske vækst i nationen ved at give stabilitet til virksomhedernes funktion og generere langsigtede finansielle ressourcer til industrielle projekter. Blandt andet opmuntrer forsikringssektoren også fordelen ved opsparing blandt enkeltpersoner og genererer beskæftigelse for millioner, især i et land som Indien, hvor opsparing og beskæftigelse er vigtige.

  Lad os i detaljer forstå, hvordan og hvorfor forsikring som en sektor er nøglen til udvikling af enhver økonomi.
  Giver sikkerhed og sikkerhed til enkeltpersoner og virksomheder: Forsikring yder økonomisk støtte og reducerer usikkerheder, som enkeltpersoner og virksomheder står over for på hvert trin i deres livscyklus. Det giver en ideel risikoreduktionsmekanisme mod begivenheder, der potentielt kan forårsage økonomisk nød for enkeltpersoner og virksomheder. ). For eksempel, med den medicinske inflation, der vokser med cirka 15 % om året, koster selv simple medicinske procedurer nok til at forstyrre en families velovervejede budget, men en sygeforsikring ville sikre økonomisk sikkerhed for familien. Ved erhvervsforsikring ydes økonomisk erstatning mod økonomisk tab som følge af brand, tyveri, uheld i forbindelse med søaktiviteter, andre ulykker mv.

  Genererer langsigtede finansielle ressourcer: Forsikringssektoren genererer midler i form af præmier fra millioner af forsikringstagere. På grund af disse fondes langsigtede karakter investeres disse i at bygge langsigtede infrastrukturaktiver (såsom veje, havne, kraftværker, dæmninger osv.), der er væsentlige for nationsopbygning. Beskæftigelsesmulighederne øges af store investeringer, der fører til kapitaldannelse i økonomien.
   


  Sundhedsforsikring

  Derfor har vi lavet en oversigt over alle de virksomheder, der udbyder sygeforsikringer. Vi har også skabt plads til, at medkunder kan skrive en anmeldelse. Har du nogen erfaringer, meninger eller klager, du vil dele? Du er velkommen til at efterlade din egen anmeldelse.

  Men ofte viger vi tilbage fra at købe forsikringer og tænker, hvorfor skal jeg købe en livs- eller sygeforsikring, da jeg er en ung og sund person? Eller hvorfor skal jeg have forsikring til min bil, jeg har gode køreevner?

  I modsætning til sådanne tanker, uanset hvor sunde vi er, hvor godt vi har det økonomisk eller hvor god en chauffør vi er, har vi alle brug for forsikring. Det skyldes simpelthen, at forsikringen fungerer som et sikkerhedsnet, der økonomisk beskytter dig og din familie, når chips er nede.

  I denne blog vil vi tale alt om forsikring, dvs. hvad det betyder, hvad er de mest væsentlige former for forsikring, og hvorfor det er vigtigt.

  Hvad er forsikring?
  Begrebet forsikring er meget enkelt at forstå. Du betaler et månedligt eller årligt gebyr til forsikringsselskabet for at forsikre dit liv, helbred, køretøj, ejendom osv. i en bestemt periode. Til gengæld betaler forsikringsselskabet for de økonomiske skader i tilfælde af skade på den forsikrede person eller genstand.

  Så du overfører risikoen for et økonomisk tab, du måtte opleve på grund af livets usikkerhed, til et forsikringsselskab mod et mindre gebyr. For eksempel hvis du møder en bilulykke og skal indlægges. Din sygeforsikring dækker de medicinske udgifter til hospitalsindlæggelse. Og din bilforsikring vil betale for skaderne på din bil. I mellemtiden, hvis du dør under ulykken, vil din familie modtage et engangsbeløb til din tidsforsikring.

  Fra kunst til kæledyr, der er forsikring tilgængelig for en række ting, og man bør benytte sig af forsikring i henhold til deres behov og prioriteter. Men der er 3 typer forsikringer, der er mest essentielle.

  Livsforsikring
  Livsforsikring beskytter din familie økonomisk, hvis du dør en tidlig død. Her er hvordan det fungerer. Du betaler en almindelig præmie til forsikringsselskabet i et bestemt antal år. Til gengæld udbetaler forsikringsselskabet en forsikringssum til din familie, hvis du dør under policens løbetid.

  Der findes forskellige typer livsforsikringer, og i nogle af dem får du et engangsbeløb, hvis du lever gennem policeperioden. For eksempel giver tidsforsikring højere dækning for et lavere præmiebeløb sammenlignet med andre livsforsikringer. Men der udbetales ikke penge til forsikringstageren, hvis denne overlever løbetiden. I mellemtiden modtager forsikringstageren for forsikringer som begavelse eller tilbagebetaling et engangsbeløb, efter at forsikringsperioden slutter. For sådanne forsikringer er præmiebeløb meget højere i forhold til dækningen sammenlignet med tidsforsikring.

  Sygesikring
  Sygesikring er en måde at sikre, at du og din familie kan få den bedste lægebehandling, uden at du skal bekymre dig om omkostningerne.

  I en sygeforsikring afholdes udgifter til lægebehandling af den/de forsikrede af forsikringsselskabet. Til gengæld for en almindelig præmie betalt af dig, betaler forsikringsselskabet alle udgifter i forbindelse med en sygdom, som den forsikrede har behov for behandling for. Dette omfatter hospitalsindlæggelse, dagpleje, post og præ-hospitalisering osv. Og med den kontantløse facilitet afregnes din regning direkte mellem virksomheden og hospitalet

  Ansvarsforsikring
  En sådan forsikring benyttes til at forsikre ejendomme, biler, virksomheder osv. Ved køb af en ansvarsforsikring - som bilforsikring, husforsikring, erhvervsforsikring, i tilfælde af skade på den forsikrede genstand eller ejendom under policens løbetid, vil forsikringsselskabet økonomisk kompensere ejeren af ​​forsikringstageren.

  Nu hvor du kender den vigtige type forsikring, lad os tale om, hvorfor du har brug for forsikring.

  Grunde til at alle bør tegne en forsikring
  Som vi sagde i starten, synes de fleste, at forsikring er en unødvendig udgift. Årsagen er, at vi føler os sikre på vores fremtid og vores evne til at tackle usynlige omstændigheder. Men der er en kæmpe forskel mellem vores opfattede evne og virkeligheden. For eksempel kan et par års besparelser forsvinde i tilfælde af en medicinsk nødsituation. Det er kun ét eksempel.