1 virksomheder

Sundhedsforsikring

ReviewsBird

Sundhedsforsikring

Der er flere forsikringsselskaber, der tilbyder sundhedsforsikringer. Men hvilken skal du vælge? De tilbyder alle forskellige fordele, og den ene lyder endnu mere overbevisende end den anden. Det med småt er ofte for fint, og præmierne er også meget forskellige. 

Den verden, vi lever i, er fuld af usikkerheder og risici. Enkeltpersoner, familier, virksomheder, ejendomme og aktiver er udsat for forskellige typer og niveauer af risici. Disse omfatter risiko for tab af liv, helbred, aktiver, ejendom osv. Selvom det ikke altid er muligt at forhindre uønskede hændelser i at opstå, har finansverdenen udviklet produkter, der beskytter enkeltpersoner og virksomheder mod sådanne tab ved at kompensere dem med økonomiske ressourcer. Forsikring er et finansielt produkt, der reducerer eller eliminerer omkostningerne ved tab eller virkningen af ​​tab forårsaget af forskellige typer risici.

Bortset fra at beskytte enkeltpersoner og virksomheder mod mange slags potentielle risici, bidrager forsikringssektoren væsentligt til den generelle økonomiske vækst i nationen ved at give stabilitet til virksomhedernes funktion og generere langsigtede finansielle ressourcer til industrielle projekter. Blandt andet opmuntrer forsikringssektoren også fordelen ved opsparing blandt enkeltpersoner og genererer beskæftigelse for millioner, især i et land som Indien, hvor opsparing og beskæftigelse er vigtige.

Lad os i detaljer forstå, hvordan og hvorfor forsikring som en sektor er nøglen til udvikling af enhver økonomi.
Giver sikkerhed og sikkerhed til enkeltpersoner og virksomheder: Forsikring yder økonomisk støtte og reducerer usikkerheder, som enkeltpersoner og virksomheder står over for på hvert trin i deres livscyklus. Det giver en ideel risikoreduktionsmekanisme mod begivenheder, der potentielt kan forårsage økonomisk nød for enkeltpersoner og virksomheder. ). For eksempel, med den medicinske inflation, der vokser med cirka 15 % om året, koster selv simple medicinske procedurer nok til at forstyrre en families velovervejede budget, men en sygeforsikring ville sikre økonomisk sikkerhed for familien. Ved erhvervsforsikring ydes økonomisk erstatning mod økonomisk tab som følge af brand, tyveri, uheld i forbindelse med søaktiviteter, andre ulykker mv.

Genererer langsigtede finansielle ressourcer: Forsikringssektoren genererer midler i form af præmier fra millioner af forsikringstagere. På grund af disse fondes langsigtede karakter investeres disse i at bygge langsigtede infrastrukturaktiver (såsom veje, havne, kraftværker, dæmninger osv.), der er væsentlige for nationsopbygning. Beskæftigelsesmulighederne øges af store investeringer, der fører til kapitaldannelse i økonomien.