3 virksomheder

Vedvarende Energi

ReviewsBird

Vedvarende Energi

Vedvarende energikilder som sol-, vind- og vandkraft er afgørende for en mere miljøvenlig fremtid. Naturgas, olie og kul bruges mindre nu. Grøn energi er populær, selvom det ofte er dyrere. Overvej om højere udgifter på lang sigt opvejes af miljøgevinster.

Global opvarmning og klimaforandringer skyldes delvist menneskelig aktivitet. Forbrænding af fossile brændstoffer som olie, benzin, kul og naturgas frigiver drivhusgasser som CO2, der fanger solens varme og bidrager til opvarmning.

Drivhusgasser fungerer som et tæppe, der holder varmen. Selvom de ikke har med drivhuse at gøre, stammer navnet fra glashuse, hvor planter dyrkes. Drivhusgasser kan øge jordens temperatur.