4 virksomheder

Andre tjenester

ReviewsBird

Andre tjenester

Til denne kategori har vi lavet en liste over virksomheder, der tilbyder tjenester inden for forskellige områder. En service er blot en transaktion, hvor de ikke-fysiske varer leveres af sælgeren til køberen. Når vi taler om service generelt, handler det som regel om processerne og ikke fysiske produkter.

Service har altid været en uhåndgribelig del af økonomien. Det eksisterer i princippet kun, når leverandøren leverer det, og kunden forbruger det. Den kan heller ikke transportere eller opbevare service overalt. Tjenesten har normalt fem væsentlige funktioner: Det er ikke et fysisk produkt, som kunderne kan røre ved eller håndtere. Tjenesten kan hverken transporteres eller produceres. Det er ikke muligt at gemme tjenesten til videre brug, og når udbyderen leverer tjenesten, forsvinder den uigenkaldeligt. Der er heller ingen afstand mellem produktion og forbrug af tjenester. Leverandøren leverer ydelsen til det aftalte tidspunkt. Hver enkelt serviceudførelse er unik, selvom flere kunder har behov for den samme service. Det er også sådan, at visse typer ydelser skal involvere både forbrugeren og tjenesteyderen, for eksempel skal den have kundens og frisørens tilstedeværelse under en klipning. Det skal også siges, at vi udover den grundlæggende forskel har andre faktorer, der kan være med til at skelne mellem varer og tjenesteydelser.

Ejendomsret

Når kunden efterspørger en ydelse, betyder det naturligvis ikke, at ejendommen overdrages til slutkunden. Køber du for eksempel en flybillet, får du rejseservicen, og den slutter naturligvis, når du ankommer til din endelige destination. Flyet og alle medarbejdere, der arbejder på det, er ikke dit. Det er ikke det samme som egenskaberne ved de varer, du køber. For eksempel, som når du køber en bil, er køretøjet nu dit, og du kan bruge det, når du vil.

Kundeinddragelse

Det kræver mere kundedeltagelse i ydelsen end i produktet, for hvis der ikke er kundeinddragelse, kan ydelsen ikke leveres. Det kan være sværere at vurdere kvaliteten af ​​ydelserne, da kvaliteten varierer fra gang til gang afhængigt af, hvem der yder ydelsen og under hvilken situation. Hvis vi tænker på kvaliteten af ​​et bestemt produkt sammenlignet med services, er der stor forskel, da de samme produkter er produceret på samme måde og som regel har identisk kvalitet. De samme tjenester betyder ikke identisk kvalitet. Tjenester kræver ofte en del manuelt arbejde, så kvaliteten kan variere hver gang. Det afhænger også af den enkelte kundes følelse og forventning. For eksempel er du tilfreds med frisørens klipning, men det betyder ikke, at du får samme resultat hos en anden frisørsalon for samme klipning.