0 firmaer

Spørgeskemaundersøgelser

...

  Spørgeskemaundersøgelser

  I dag er næsten alt muligt – endda at tjene penge på forskning. Ved at besvare betalte undersøgelser online kan du spare penge og modtage kompensation i form af penge og særlige tilbud eller andre fordele. Mange undersøgelsespaneler giver point som belønning for at svare på undersøgelser, og disse point kan så veksles til gavekort, biografbilletter eller andre produkter. Mens nogle virksomheder bruger pointsystemer, betaler andre virksomheder endda penge som belønning for at deltage i undersøgelsen.

  Et spørgeskema er et forskningsinstrument, der består af en række spørgsmål med det formål at indsamle information fra respondenterne. Spørgeskemaer kan opfattes som en slags skriftligt interview. De kan udføres ansigt til ansigt, via telefon, computer eller post.

  At svare på undersøgelser kan være et godt alternativ for dem, der ønsker at være med og påvirke samtidig med, at de får en mindre kompensation. Hvordan ved man egentlig, hvilken virksomhed der er bedst? Hvilken virksomhed tilbyder de bedste belønninger, og hvor synes din mening at betyde mest? Er der nogle ulemper ved at svare på undersøgelser, eller fungerer det nemt, og du får dine belønninger som lovet? Du kan få svar på disse spørgsmål ved at læse anmeldelser fra rigtige brugere, som har delt deres erfaringer.

   


  Spørgeskemaundersøgelser

  Betydningen af spørgeskemaer i forskning er enorm, og hjælper forskere med at få relevant information hurtigt og effektivt. Før du opretter et spørgeskema til din undersøgelse, bør du først forstå betydningen af spørgeskemaer og fordele og ulemper ved at bruge dem.

  Hvad er et spørgeskema?

  Et spørgeskema er et forskningsværktøj, der indeholder en række spørgsmål, der bruges til at indsamle nyttig information fra respondenterne. Disse instrumenter omfatter enten skriftlige eller mundtlige spørgsmål og omfatter et interview-stil format. Spørgeskemaer kan være kvalitative eller kvantitative og kan udføres online, telefonisk, på papir eller ansigt til ansigt, og spørgsmål skal ikke nødvendigvis administreres med en forsker til stede.

  Spørgeskemaer indeholder enten åbne eller lukkede spørgsmål og anvender nogle gange en blanding af begge. Åbne spørgsmål gør det muligt for respondenterne at svare med deres egne ord i så mange eller så få detaljer, som de ønsker. Lukkede spørgsmål giver respondenterne en række forudbestemte svar, de kan vælge imellem.

  Er "Spørgeskema" bare et andet ord for "Survey"?

  Selvom de to udtryk virker synonyme, er der ikke helt de samme. Et spørgeskema er et sæt spørgsmål oprettet med det formål at indsamle information; at oplysningerne ikke må bruges til en undersøgelse. Alle undersøgelser kræver dog spørgeskemaer. Hvis du bruger et spørgeskema til undersøgelsesprøvetagning, er det vigtigt at sikre, at det er designet til at indsamle de mest præcise svar fra respondenterne.

  Hvorfor er spørgeskemaer effektive i forskning?

  Spørgeskemaer er populære forskningsmetoder, fordi de tilbyder et hurtigt, effektivt og billigt middel til at indsamle store mængder information fra store prøvemængder. Disse værktøjer er særligt effektive til at måle emnets adfærd, præferencer, intentioner, holdninger og meninger. Deres brug af åbne og lukkede forskningsspørgsmål gør det muligt for forskere at opnå både kvalitative og kvantitative data, hvilket resulterer i mere omfattende resultater.

  Fordele og ulemper ved at bruge spørgeskemaer i forskning

  Selvom betydningen af spørgeskemaer i forskningen er klar, er der både fordele og ulemper ved at bruge disse instrumenter til at indsamle information. Lær mere om spørgeskemaets fordele og ulemper for at afgøre, om de er egnede til din undersøgelse.

  Spørgeskemaer giver en relativt billig, hurtig og effektiv måde at indhente store mængder information fra et stort udvalg af mennesker. Data kan indsamles relativt hurtigt, fordi forskeren ikke behøver at være til stede, når spørgeskemaerne blev udfyldt. Dette er nyttigt for store populationer, når interviews ville være upraktiske.

  Et problem med spørgeskemaer er dog, at respondenterne kan lyve på grund af social ønskværdighed. De fleste mennesker ønsker at præsentere et positivt billede af sig selv og kan derfor lyve eller bøje sandheden for at se godt ud, f.eks. ville eleverne overdrive revisionsvarigheden.

  Spørgeskemaer kan være et effektivt middel til at måle adfærd, holdninger, præferencer, meninger og intentioner hos et relativt stort antal emner billigere og hurtigere end andre metoder. Ofte bruger et spørgeskema både åbne og lukkede spørgsmål til at indsamle data. Dette er fordelagtigt, da det betyder, at både kvantitative og kvalitative data kan opnås.

  Lukkede spørgsmål

  Lukkede spørgsmål strukturerer svaret ved kun at tillade svar, der passer ind i forudbestemte kategorier.

  Data, der kan placeres i en kategori, kaldes nominelle data. Kategorien kan begrænses til så få som to muligheder, dvs. dikotomisk (f.eks. 'ja' eller 'nej', 'mandlig' eller 'kvinde'), eller inkludere ret komplekse lister over alternativer, som respondenten kan vælge fra (f.eks. , polytom).

  Lukkede spørgsmål kan også give ordinære data (som kan rangeres). Dette involverer ofte brug af en kontinuerlig vurderingsskala til at måle styrken af holdninger eller følelser.

  Fx meget enig / enig / neutral / uenig / meget uenig / ude af stand til at svare.

  Åbne spørgsmål

  Åbne spørgsmål giver folk mulighed for at udtrykke, hvad de tænker med deres egne ord. Åbne spørgsmål gør det muligt for respondenten at svare så detaljeret som de vil med deres egne ord.

  For eksempel: "kan du fortælle mig, hvor glad du føler dig lige nu?"
  Hvis du ønsker at indsamle mere dybdegående svar fra dine respondenter, så vil åbne spørgsmål fungere bedre. Disse giver ingen forudindstillede svarmuligheder og giver i stedet respondenterne mulighed for at skrive præcis, hvad de kan lide med deres egne ord.

  Åbne spørgsmål bruges ofte til kompleksespørgsmål, der ikke kan besvares i nogle få simple kategorier, men kræver flere detaljer og diskussion. Lawrence Kohlberg stillede sine deltagere for moralske dilemmaer. En af de mest berømte vedrører en karakter ved navn Heinz, som står over for valget mellem at se sin kone dø af kræft eller at stjæle det eneste stof, der kunne hjælpe hende.

  Deltagerne blev spurgt, om Heinz skulle stjæle stoffet eller ej, og endnu vigtigere, for deres grunde til, hvorfor det er rigtigt at opretholde eller bryde loven.